DATE : 15-10-23 15:59
[2015년 10월 문화 회식(영화관람)]2015.10.13
 WRITER : 최고관…
HIT : 5,581  
- 10월 문화회식 영화관람

    영화 : 인턴 (19시10분).
    일시 : 10월 13일(화) 18시 본사 출발.
    장소 : 유성온천 CGV (대전광역시 유성구 계룡로 132번길 10 센트럴프라자).
    대상 : 신청인원.